Rådgivning


RÅDGIVNING


STIKs rådgivningsverksamhet vilar på medarbetarnas genuina engagemang i och erfarenhet av uppfinningars väg från skrivbordet till marknaden. Med denna samlade kompetens och ett stort nätverk kan vi underlätta ditt arbete för att förverkliga din idé.


Som medlem i STIK erhåller du rådgivning från någon av våra aktiva rådgivare. Vem beror på inom vilket område du är verksam och det är därför viktigt att du anger bransch och något om vad du behöver hjälp med i kontaktformuläret nedan.


Rådgivningen är gratis för dig som är medlem i STIK.  Medlemsavgiften är 450 kr per år och du kan enkelt bli medlem här.


När du träffar din rådgivare kommer ni att diskutera bland annat följande frågeställningar och det är bra om du tänker igenom dessa innan ert första möte:


  • Vilket problem löser din idé/uppfinning?
  • Hur löser din idé/uppfinning problemet?
  • Känner du till något liknande som man idag använder för att lösa samma problem?
  • Vad är fördelarna med din idé/uppfinning?
  • Vad är nytt med din idé/uppfinning?
  • Hur ser marknaden ut?
  • Vilken är din målgrupp?
  • Vilken strategi ska du använda för att nå din målgrupp?


Välkommen med din ansökan om rådgivning!