Kontakt
 
Cenneth Lindkvist 3D Printing och CAD
Info & administration Administration
Örjan Strandberg Ordförande, STIK
Lennart Nilsson Ansvarig rådgivning
Stig Lasses Medlemsservice
Hemsidesredaktör Web-ansvarig

Klicka på rubriken så får du upp
styrelsen. Våra e-post-adresser
länkar du till från våra porträtt.
 
 

Adress: STIK, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg
e-post: info@stik.se

Ansökan om rådgivning
... gör du under fliken "Rådgivning" i menun!