Kontakt
 
Carlos Rodriguez. ordförande croswe@gmail.com
Linus Svensson, vice ordförande linus@greenproo.com
Johan Wibom, sekreterare johanwibom@gmail.com
Info & administration info@stik.se
   

Klicka på rubriken så får du upp
styrelsen. Våra e-post-adresser
länkar du till från våra porträtt.
 
 

Adress: STIK, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg
e-post: info@stik.se

Ansökan om rådgivning
... gör du under fliken "Rådgivning" i menun!