Vadå???

En del av er har kanske hört en och annan i vår styrelse använda ovanstående ord - inventör - från och till den sista tiden. Varför då?

Så här ligger det till:
Under senare år har i Sverige snart sagt all debatt, alla politiska in- och utspel, alla propåer om statliga satsningar, all nyhetsförmedling i media om uppfinneri handlat om/varit riktade mot
innovatören och dennes verksamhet; innovation.

Under ungefär samma period har begreppet uppfinnare närt en tynande tillvaro, intill den svältdöd som nu tycks vara faktum. Ingenstans i riksdagsbetänkanden eller propositioner om F o U eller innovation finns uppfinnaren längre att hitta. Han/hon är utraderad, istället förpassad till skojiga barnprogram om Skalman eller Professorerna Balthasar och Kalkyl. Eller återfunnen i Kalle Anka-tidningar från 60-talet

Så hos politiker, näringsliv och beslutsfattare är uppfinnaren - semantiskt sett - död.

Jaha. Och? Så språket utvecklas. Vad är ijengklien* problemet?
*läsaren uppfattar säkert min ironi...

Jo, problemet är att ”innovatörinte är samma sak som uppfinnare. Ordet "innovatör" betyder:

Ingen utav ovanstående definitioner beskriver majoriteten av Sveriges 3000 begåvade uppfinnare. Och därmed förskjuts dessa bort från de politiska och ekonomiska innovationsstrategierna och stöden (som annars skulle ha gjort dem till just innovatörer = dvs uppfinnare med marknadsförverkligade uppfinningar!)

Som vi i STIK ser det, påskyndar denna språkförbistring ytterligare utsvältningen av uppfinnaren, eftersom samhället ju har bestämt sig för att endast stötta innovatör och innovation, fast både ni och vi vet att innovatören överhuvudtaget inte kan existera utan att först vara uppfinnare! Lika lite som ägget kan uppstå utan att en höna först har värpt det.

Därför - med ordet ”uppfinnare” dött och ordet ”innovatör” helt om bakfoten - har vi valt att föra in en nygammal, ännu oförstörd benämning på vårt viktiga skrå:

Inventören.

Rimmar på ingenjör och lätt att uttala. Som bonus blir vi även omedelbart förstådda av all världens engelsktalande.
Använd gärna ordet när du med stolthet berättar för din omgivning vem du är och vad du gör!

(kanske ter sig detta med språket som en småsak, men vi måste på alla sätt bekämpa ytterligare marginalisering av oss!)

Örjan Strandberg,
ordförande
PS. Ladda gärna ned Regeringens Nationella Innovationsstrategi, om du vill få upp adrenalinnivån... DS.
kommentar?